CBO Security tekent Code Verantwoord Marktgedrag

Het CBO heeft gisteren (16-10-2017) de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend in Delft.

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag. Het succes van de Code schuilt in het feit dat alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid nemen voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken zij af om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: met inbegrip van het sociaal beleid. Om te beginnen zet de opdrachtgever de toon. Die stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk in het licht van de inzet die van de medewerkers mag worden verwacht. Van alle betrokken marktpartijen wordt verwacht dat zij de Code onderschrijven en naar de geest ervan handelen.

CBO Security tekent Code Verantwoord Marktgedrag

    Heeft u vragen over onze dienstverlening?

    Geef ons uw naam en telefoonnummer door en wij bellen u terug.