CBO Security heeft deze week de overeenkomst met het VEB (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven) ondertekend om toe te treden als partner van het VEB.

Eerder dit jaar moest het CBO het reguliere lidmaatschap, in overleg met het VEB, helaas laten vervallen. Reden daarvoor was de aanscherping van de voorwaarden van het VEB die bepaalden dat de leden verplicht zijn de dienstverlening als beveiligings bedrijf ook zelf uit te voeren.

Gezien het feit dat CBO Security een intermediair is en de werkzaamheden uitbesteed bij haar (inmiddels zo’n 80!) partners in heel Nederland liep dit uit de pas met de voorwaarden. In samenspraak met het VEB is besloten aangesloten te blijven als VEB partner in plaats van VEB lid. Deze keuze is mede gemaakt omdat kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijke speerpunten zijn van het CBO en wij op deze manier kunnen samenwerken met VEB leden en partners.

Share This