Privacyverklaring

Privacyverklaring CBO Security B.V.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website CBO Security B.V. B.V. Wij, CBO Security B.V. respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens

CBO Security B.V. Wiltonstraat 41 F, 3905 KW Veenendaal
Website: www.cbosecurity.nl Tel: 088 88 333 66
Kim van Elst is de contactpersoon voor de privacywetgeving bij CBO Security B.V.. Zij is te bereiken via administratie@cbosecurity.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CBO Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;;
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het algemeen vragen we u om geen bijzondere persoonsgegevens naar ons toe te sturen of aan ons openbaar te maken (bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid of medische conditie, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de sites of anderszins.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens mogen alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.

We verwerken daarom alleen bijzondere persoonsgegevens als we dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CBO Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • CBO Security B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze dossiervorming.

Geautomatiseerde besluitvorming

CBO Security B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CBO Security B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CBO Security B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookieverklaring

Bezoekt u de website van CBO Security B.V.? Dan maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies waar de website van CBO Security B.V. gebruik van maakt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, om uw voorkeuren te onthouden of om het winkelwagentje te vullen.

Wilt u cookies verwijderen?

U moet zelf uw cookies verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Firefox of Safari. U kunt hier uw internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken.

Social

Op onze website is een button opgenomen van Facebook. De button werkt door middel van een stukje code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door Facebook gebruikt kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door Facebook. Lees regelmatig de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Tracking pixel

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CBO Security B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@cbosecurity.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CBO Security B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CBO Security B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@cbosecurity.nl.

Wijzigingen

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina vermeld.

  Heeft u vragen over onze dienstverlening?

  Geef ons uw naam en telefoonnummer door en wij bellen u terug.