De manier waarop u uw beveiliging inricht, is vooral afhankelijk van het doel dat u daarmee voor ogen hebt. We kunnen onderscheid maken tussen een reactieve en preventieve (proactieve) aanpak van de beveiliging.

Reactief beveiligen op basis van risicomanagement

Traditionele beveiliging is doorgaans reactief ingericht. Dat wil zeggen dat de risico’s van een organisatie in kaart worden gebracht en passende beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd. Voorbeelden zijn toegangscontroles en camera’s. Is er sprake van een incident of schade, dan wordt geprobeerd deze te beperken. De beveiliging wordt zo nodig aangepast in reactie op een incident.

Deze statische manier van beveiligen kent zijn beperkingen. Vaak gaat het om afzonderlijke veiligheidsrisico’s en ontbreekt een integrale aanpak. In de complexe wereld van vandaag, met niet alleen fysieke maar ook cyberrisico’s, is dit niet altijd voldoende. Daarom schakelen veel bedrijven over naar een preventief beveiligingsbeleid.

Preventief beveiligen op basis van monitoring en bewaking

Preventief of proactief beveiligen heeft tot doel om incidenten en schade te voorkomen. Cruciaal daarbij is de inzet van de organisatie zelf. Beveiliging is niet alleen uitbesteden van cameratoezicht en bewaking, maar actieve en voortdurende betrokkenheid van het bedrijf en de medewerkers. Immers, de kennis over wat wel of niet een bedreiging vormt voor de bedrijfsvoering is, ligt eerder bij uw personeel dan bij de externe beveiligers. Zo kan dus beter gereageerd worden op afwijkende patronen en gedrag en ingegrepen worden vóórdat incidenten of schade optreden.

Preventieve beveiliging uitbesteden aan CBO Security betekent dat wij samen met u de organisatie onder de loep nemen. Naast fysieke maatregelen kunnen wij u ook ondersteunen met het trainen van medewerkers en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

Op basis van de kenmerken en behoeften van uw bedrijf leveren wij de volgende beveiligingsdiensten:

  • bouwbeveiliging (camera’s)
  • objectbewaking
  • surveillancediensten
  • toegangscontrole mensen en goederen
  • receptiediensten
  • man-down systeem (X-Guard) voor mensen die alleen werken/ambulant zijn

Uw beveiliging altijd in de buurt

Gaat u met CBO Security in zee, dan profiteert u van onze landelijke dekking met een netwerk van lokale partners. U regelt al uw beveiligingszaken centraal en via één aanspreekpunt, maar de feitelijke beveiliging wordt uitgevoerd door een plaatselijk bedrijf. Daardoor is de kennis van de situatie optimaal en de reactietijd bij incidenten altijd kort. Gemaakte afspraken leggen wij vast volgens strakke richtlijnen en een helder protocol. Via de CBO webportal heeft u 24/7 inzicht inde de beveiliging van uw objecten en de afhandeling van incidenten.

Share This