Wat is alarmopvolging?

Snelle reactie bij alarm

Een goede alarmopvolging is van cruciaal belang voor het succesvol beveiligen van uw panden. De snelheid en accuratesse waarmee uw beveiliger een alarmmelding opvolgt, kan zorgen dat de schade beperkt blijft en alle benodigde maatregelen tijdig in gang worden gezet. CBO Security hanteert een strak protocol voor alarmopvolging waarmee wij garanderen dat de juiste handelingen verricht worden.

CBO Security uw beveiligingsintermediair

 • Onafhankelijke intermediair voor beveiliging
 • Lokale en betrouwbare beveiliging in uw regio
 • 1 vast aanspreekpunt
 • Werkzaam in heel Nederland
 • 24/7 bereikbaar

wat is alarmopvolging

Alarmopvolging in gang zetten na een melding

Een alarmmelding die uw alarmsysteem afgeeft, komt binnen bij de meldkamer waarop u bent aangesloten. De centrale geeft aan de mobiele surveillant van de opvolger (CBO Security) de locatiecode en het type alarm door. Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken over opvolging, begeeft de surveillant zich naar de locatie. Zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een inbraak, dan houdt de alarmopvolging ook in dat de politie gewaarschuwd wordt.

Er zijn strakke richtlijnen hoe de mobiele surveillant te werk dient te gaan. Hij inspecteert het pand, controleert dit op inbraakschade en op eventueel aanwezige verdachte personen. Zijn er geen aanwijzingen voor inbraak, dan betreedt de mobiele surveillant het pand en controleert het alarmsysteem. Hij onderzoekt de oorzaak van het alarm, schakelt het alarm weer in en sluit het pand af. Daarna meldt hij het alarm af bij de meldkamer. Hij stelt een rapport op wat via de web portal van CBO Security te raadplegen is. U krijgt overigens altijd een rapportage van een alarm per mail.

Is er inbraakschade of zijn er aanwijzingen dat zich verdachte personen in het pand bevinden, dan neemt de mobiele surveillant direct contact op met de politie. Hij handelt volgens de richtlijnen en instructies van de politie en betreedt het pand nooit alleen. Hij overlegt zo nodig met een door u aangewezen contactpersoon en begeleidt eventueel de reparatie van ramen en deuren. Pas als de politie het pand heeft vrijgegeven en alles is afgesloten, schakelt de surveillant het alarm weer in.

Al uw beveiligingszaken in heel Nederland door één partij laten regelen?
Vertrouw op de expertise van CBO Security.

Snelheid alarmopvolging inzichtelijk

Snel een alarmopvolging in gang zetten is onze eerste prioriteit, maar dan wel binnen de regels van de wet. Een mobiele surveillant heeft zich te houden aan verkeersregels, stoplichten etc. Door onze landelijke dekking en de samenwerking met lokale partners zijn wij desondanks in staat de aanrijtijden te beperken. Uit de rapportages van CBO Security blijkt dat de gemiddelde aanrijtijd over geheel Nederland 20 minuten is. Doorgaans zijn onze mensen net zo snel ter plekke als de politie.

Alarmmeldingen inzichtelijk via web portal

Via het web portal van CBO Security heeft u inzicht in de beveiliging van uw objecten en de afhandeling van alarmopvolgingen. Beveiligingscodes, protocollen, afspraken, rapportages; alles is voor u beschikbaar en in te zien via de klant portal.

Service van CBO Security

Al sinds 2012 werkt CBO Security als intermediair tussen klanten en onafhankelijke beveiligingsbedrijven in heel Nederland. Waarom u juist kiest voor CBO Security als uw partner in beveiliging? Wij hebben enkele voordelen van onze service op een rij gezet:

 • We vinden altijd een lokale partner voor betrouwbare beveiliging in uw regio
 • U kunt rekenen op een vast aanspreekpunt
 • We werken in heel Nederland
 • U kunt ons altijd 24/7 bereiken
 • We zijn een onafhankelijke intermediair

snelle reactie bij alarmmelding

Kwaliteit waarborgen van onze alarmopvolging

Uw tevredenheid over onze service staat bij CBO Security voorop. Daarom doen wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoek, namelijk na iedere 10e alarmmelding. Als betrokkene bij deze alarmopvolging ontvangt u een mailbericht over de afhandeling ervan. Via zogenaamde ‘smileys’ kunt u aangeven hoe tevreden u bent met de afhandeling. Een negatieve reactie leidt automatisch tot het in gang zetten van een klachtenprocedure.

Wilt u meer weten over alarmopvolging door CBO Security? Neem contact met ons op. Stuur een bericht naar info@cbosecurity.nl of bel naar 088 – 88 333 66

  Heeft u vragen over onze dienstverlening?

  Geef ons uw naam en telefoonnummer door en wij bellen u terug.